1ο Γυμνάσιο Φιλιππιάδας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διευθυντής:Νάστος Αναστάσιος

Υποδιευθυντής: Αναστασιάδης Περικλής
Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σχ. Έτους 2021-2022Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σχ. Έτους 2019-2020Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σχ. Έτους 2018-2019