ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023

 • Απριλίου 13, 2023

 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προσφορών για ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στις 11 και 12 Μαΐου 2023

  Αξιολόγηση προσφοράς για Διήμερη μετακίνηση σε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • Νοεμβρίου 04, 2022

 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προσφορών για ΑΘΗΝΑ - ΝΑΥΠΛΙΟ 24 και 25 Νοεμβρίου 2022

  Αξιολόγηση προσφοράς για Διήμερη μετακίνηση σε Αθήνα - Ναύπλιο

 • Νοεμβρίου 01, 2022

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής

  προσφοράς, ΑΘΗΝΑ - ΝΑΥΠΛΙΟ 24 και 25 Νοεμβρίου 2022

  School bus

  Καλούμε τα γραφεία γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργείας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, Μπιζανίου 236 , Τ.Κ. 48200, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 04/11/2022 καιώρα 12:00 π.μ.

  Διαβάστε την πρόσκληση

  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022 • Φεβρουαρίου 7, 2019

 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προσφορών για ΝΑΥΠΛΙΟ 12 και 13 Μαϊου 2022

  Αξιολόγηση προσφοράς για Διήμερη μετακίνηση σε Ναύπλιο • Απριλίου 08, 2022

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής

  προσφοράς – ΝΑΥΠΛΙΟ 12 και 13 Μαϊου 2022

  School bus

  Καλούμε τα γραφεία γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργείας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, Μπιζανίου 236 , Τ.Κ. 48200, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 13 /04/2022 καιώρα 12:30 π.μ.

  Διαβάστε την πρόσκληση

  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 - 2020 • Νοεμβρίου 22, 2019

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής

  προσφοράς – ΑΘΗΝΑ 16 και 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

  School bus

  Καλούμε τα γραφεία γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργείας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο σχολείο μας από την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 έως και την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

  Η προσφορά αφορά την διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ' Τάξης του σχολείου μας στην Αθήνα (στo πλαίσιo επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων) από την Δευτέρα 16/12/2019 έως την Τρίτη 17/12/2019.

  Οι προσφορές κατατίθενται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

  Διαβάστε την πρόσκληση

   

  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 2019 • Μαρτίου 15, 2019

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής

  προσφοράς Θεσσαλονίκη

  School bus

  Καλούμε τα γραφεία γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργείας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο σχολείο μας από την Παρασκευή 15/03/2019 έως και την Παρασκευή 22/03/2019 και ώρα 10:30 το μεσημέρι σφραγισμένη προσφορά.

  Η προσφορά αφορά την διδακτική εκδρομή της Γ' Τάξης του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη 18/04/2019.

  Οι προσφορές κατατίθενται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Παρασκευή 22/04/2019 και ώρα 10:30 το μεσημέρι.

  Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

   

 • Φεβρουαρίου 26, 2019

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής

  προσφοράς Νικόπολη Πρέβεζας -Πρέβεζα

  School bus

  Καλούμε τα γραφεία γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργείας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο σχολείο μας από την Τρίτη 26/02/2019 έως και την Παρασκευή 01/03/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σφραγισμένη προσφορά.

  Η προσφορά αφορά την διδακτική εκδρομή της Α' Τάξης του σχολείου μας στη Νικόπολη Πρέβεζας - Πρέβεζα 08/03/2019.

  Οι προσφορές κατατίθενται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Παρασκευή 01/03/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

  Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

   

 • Φεβρουαρίου 7, 2019

 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προσφορών για Φράγμα Πουρναρίου Άρτας μετά από Δεύτερη Πρόσκληση Τουριστικών Γραφείων

  Για τη πραγματοποίηση της Διδακτικής επίσκεψης - εκδρομής της Γ΄ τάξης του σχολείου μας στο Φράγμα Πουρναρίου Άρτας η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 14 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, παρελήφθησαν οι παρακάτω οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία:

 • 1.MANΔΑΛOS TOURS: 100, 00 ευρώ με Φ.Π.Α (1,96 ευρώ ανά μαθητή)
 • 2.HOULIARAS TOURS: 117,30 ευρώ με Φ.Π.Α (2,30 ευρώ ανά μαθητή)


 • Για την αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών, συνεδρίασε στις 7 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄ στο γραφείο των καθηγητών του 1ου Γυμνασίου Φιλιππιάδας ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Γυμνασίου ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή κ. Νάστου Αναστάσιου με θέμα : «Αξιολόγηση προσφορών γραφείων τουρισμού για πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του σχολείου της Γ΄ Γυμνασίου στο Φράγμα Πουρναρίου Άρτας» και με τη υπ’ αρ.27η /07-02-2019 πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων αποφασίστηκε:

  Ομόφωνα να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο “MANDALOS TOURS”, διότι ικανοποιούσε τους όρους που ετέθησαν από το σχολείο, σύμφωνα με την πρόσκληση που απηύθυνε προς τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού, και μειοδότησε, έναντι των άλλων γραφείων. • Φεβρουαρίου 4, 2019

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής

  προσφοράς Φράγμα Πουρναρίου Άρτας

  School bus

  Καλούμε τα γραφεία γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργείας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο σχολείο μας από την Δευτέρα 04/02/2019 έως και την Πέμπτη 07/02/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σφραγισμένη προσφορά.

  Η προσφορά αφορά την διδακτική εκδρομή της Γ' Τάξης του σχολείου μας στο Φράγμα Πουρναρίου Άρτας την Τρίτη 14/02/2019.

  Οι προσφορές κατατίθενται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Πέμπτη 07/02/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

  Διαβάστε την πρόσκληση

   

 • Νοεμβρίου 9, 2018

 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προσφορών για Πινακοθήκη Ζίτσας Ιωαννίνων

  Για τη πραγματοποίηση της Διδακτικής επίσκεψης - εκδρομής της Β΄ τάξης του σχολείου μας στη Πινακοθήκη Ζίτσας Ιωαννίνων η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 21 Νοεμβρίου 2018 , ημέρα Τετάρτη, παρελήφθησαν οι παρακάτω οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία:

 • 1.PAPADHMAS TRAVEL: 240,00 € με Φ.Π.Α (4,89 € ανά μαθητή)
 • 2.MANΔΑΛOS TOURS: 270, 00 € με Φ.Π.Α (5,51 € ανά μαθητή)
 • 3.ΑLEKAN TRAVEL: 250,00 με € Φ.Π.Α (5,10 € ανά μαθητή)
 • 4.Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 289, 00 € με Φ.Π.Α (5,89 € ανά μαθητή)


 • Για την αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών, συνεδρίασε στις 9 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄ στο γραφείο των καθηγητών του 1ου Γυμνασίου Φιλιππιάδας ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Γυμνασίου ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή κ. Νάστου Αναστάσιου με θέμα : «Αξιολόγηση προσφορών γραφείων τουρισμού για πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του σχολείου της Β΄ Γυμνασίου στη Πινακοθήκη Ζίτσας Ιωαννίνων» και με τη υπ’ αρ.13η /09-11-2018 πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων αποφασίστηκε:

  Ομόφωνα να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο “PAPADHMAS TRAVEL”, διότι ικανοποιούσε τους όρους που ετέθησαν από το σχολείο, σύμφωνα με την πρόσκληση που απηύθυνε προς τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού, και μειοδότησε, έναντι των άλλων γραφείων. • Νοεμβρίου 5, 2018

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής

  προσφοράς για επίσκεψη στην Πινακοθήκη Ζίτσας Ιωαννίνων

  School bus

  Καλούμε τα γραφεία γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργείας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο σχολείο μας από την Δευτέρα 5/11/2018 έως και την Παρασκευή 9/11/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σφραγισμένη προσφορά.

  Η προσφορά αφορά την διδακτική εκδρομή της Β' Τάξης του σχολείου μας στην Πινακοθήκη Ζίτσας την Τετάρτη 21/11/2018.

  Οι προσφορές κατατίθενται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Παρασκευή 9/11/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.


  Διαβάστε την πρόσκληση


  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018


 • Απριλίου 24, 2018

  Αποτελέσμα Αξιολόγησης Προσφορών για Μετέωρα – Τρίκαλα – Μέτσοβο

  Για τη πραγματοποίηση της Ημερήσιας Εκπαιδευτικής επίσκεψης - εκδρομής της Α΄ , Β΄ και Γ΄ τάξης του σχολείου μας στα Μετέωρα – Τρίκαλα – Μέτσοβο, η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 17 Μαΐου 2018 , ημέρα Πέμπτη, παρελήφθησαν οι παρακάτω οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία:

 • 1. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 1350, 00 € με Φ.Π.Α (10,00 € ανά μαθητή) συν 1,5 € για πρόσθετη ασφάλεια
 • 2. KOSMAS TOURS: 1687,50 € με Φ.Π.Α (12,50 € ανά μαθητή)
 • 3. MANΔΑΛOS TOURS: 1170,00 ευρώ με Φ.Π.Α (8,66 ευρώ ανά μαθητή)
 • 4. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ TOURS: 1255,50 ευρώ με Φ.Π.Α (9,30 ευρώ ανά μαθητή)

  Για την αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών, συνεδρίασε στις 24 Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ στο γραφείο των καθηγητών του 1ου Γυμνασίου Φιλιππιάδας ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Γυμνασίου ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή κ. Νάστου Αναστάσιου με θέμα : «Αξιολόγηση προσφορών γραφείων τουρισμού για πραγματοποίηση Ημερήσιας Εκπαιδευτικής επίσκεψης – εκδρομής των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης στα Μετέωρα – Τρίκαλα – Μέτσοβο» και με τη υπ’ αρ.47η /24-04-2018 πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων αποφασίστηκε:

  Ομόφωνα να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο ‘’ MANΔΑΛOS TOURS ’’, διότι ικανοποιούσε τους όρους που ετέθησαν από το σχολείο, σύμφωνα με την πρόσκληση που απηύθυνε προς τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού, και μειοδότησε, έναντι των άλλων γραφείων.
 • Απριλίου 18, 2018

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής

  προσφοράς : Μετέωρα - Τρίκαλα - Μέτσοβο

  School bus

  Καλούμε τα γραφεία γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργείας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο σχολείο μας από την Τετάρτη 18-04-2018 έως και την Τρίτη 24-04-2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σφραγισμένη προσφορά.

  Η προσφορά αφορά την εκπαιδευτική εκδρομή της Α΄, Β, & Γ' Τάξης του σχολείου μας στα Μετέωρα – Τρίκαλα - Μέτσοβο την Πέμπτη 17/05/2018.

  Οι προσφορές κατατίθενται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Τρίτη 24-04-2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

  Διαβάστε την πρόσκληση

    • Φεβρουαρίου 22, 2018

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής

  προσφοράς στο Χημικό τμήμα του Πανεπιστημίου - Ιωάννινα

  School bus

  Καλούμε τα γραφεία γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργείας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο σχολείο μας από την από Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 έως και την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι σφραγισμένη προσφορά.

  Η προσφορά αφορά την διδακτική εκδρομή της Γ' Τάξης του σχολείου μας στο Χημικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την Τετάρτη 07/03/2018.

  Οι προσφορές κατατίθενται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Τετάρτη 28-02-2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

  Διαβάστε την πρόσκληση

   

 • Φεβρουαρίου 15, 2018

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής

  προσφοράς Ιωάννινα

  School bus

  Καλούμε τα γραφεία γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργείας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο σχολείο μας από την Πέμπτη 15-02-2018 έως και την Πέμπτη 22-02-2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σφραγισμένη προσφορά.

  Η προσφορά αφορά την διδακτική εκδρομή της Γ' Τάξης του σχολείου μας στο Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων την Πέμπτη 01/03/2018.

  Οι προσφορές κατατίθενται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Πέμπτη 22-02-2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

  Διαβάστε την πρόσκληση

   

 • Φεβρουαρίου 5, 2018

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής

  προσφοράς Φράγμα Πουρναρίου Άρτας

  School bus

  Καλούμε τα γραφεία γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργείας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο σχολείο μας από την Δευτέρα 12/02/2018 έως και την Δευτέρα 12/02/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σφραγισμένη προσφορά.

  Η προσφορά αφορά την διδακτική εκδρομή της Γ' Τάξης του σχολείου μας στο Φράγμα Πουρναρίου Άρτας την Τρίτη 27/02/2018.

  Οι προσφορές κατατίθενται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Δευτέρα 12/02/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

  Διαβάστε την πρόσκληση

   

 • Φεβρουαρίου 5, 2018

  Δεύτερη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής

  προσφοράς Μουσείο Νικόπολης ~ Πρέβεζα

  School bus

  Καλούμε τα γραφεία γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργείας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο σχολείο μας από την Δευτέρα 05/02/2018 έως και την Τετάρτη 07/02/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σφραγισμένη προσφορά.

  Η προσφορά αφορά την διδακτική εκδρομή της Α' Τάξης του σχολείου μας στην Πρέβεζα την Παρασκευή 16/02/2018.

  Οι προσφορές κατατίθενται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Τετάρτη 07/02/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

  Διαβάστε την πρόσκληση

   

 • Ιανουαρίου 29, 2018

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής

  προσφοράς Μουσείο Νικόπολης ~ Πρέβεζα

  School bus

  Καλούμε τα γραφεία γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργείας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο σχολείο μας από την Δευτέρα 29/01/2018 έως και την Παρασκευή 02/02/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σφραγισμένη προσφορά.

  Η προσφορά αφορά την διδακτική εκδρομή της Α' Τάξης του σχολείου μας στην Πρέβεζα την Παρασκευή 16/02/2018.

  Οι προσφορές κατατίθενται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Παρασκευή 02/02/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

  Διαβάστε την πρόσκληση

   

 • Νοεμβρίου 10, 2017

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής

  προσφοράς

  School bus

  Καλούμε τα γραφεία γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργείας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο σχολείο μας από την Δευτέρα 13/11/2017 έως και την Πέμπτη 16/11/2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σφραγισμένη προσφορά.

  Η προσφορά αφορά την διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ' Τάξης του σχολείου μας στην Αθήνα (στα πλαίσια επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων) από την Τετάρτη 13/12/2017 έως την Πέμπτη 14/12/2017.

  Οι προσφορές κατατίθενται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Πέμπτη 16/11/2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

  Διαβάστε την πρόσκληση

   

  Μαρτίου 10, 2017

  Αποτέλεσμα Αξιολόγησης Προσφορών


  Για την εκπαιδευτική επίσκεψη του σχολείου μας στην Άρτα, η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 03 Απριλίου 2017, παρελήφθησαν δύο προσφορές από Γραφεία Τουρισμού και επιλέχθηκε από επιτροπή που συστήθηκε η πλέον συμφέρουσα. Περισσότερα

 • Μαρτίου 18, 2016

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς


  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπεδευτικών στις 14 Απριλίου 2016 από Φιλιππιάδα προς Καστοριά και αντίστροφα. Περισσότερα

  • Φεβρουαρίου 29, 2016

   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς

   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπ)κών από Φιλιππιάδα προς Κόπραινα Άρτας και αντίστροφα.
   Περισσότερα

  • Φεβρουάριος 5, 2016

   Αποτέλεσμα αξιολόγησης προσφοράς

   για την εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας στο Χημικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 23 Φεβρουαρίου 2016, παρελήφθη η παρακάτω οικονομική προσφορά: Περισσότερα

  • Φεβρουάριος 3, 2016

   Αποτέλεσμα αξιολόγησης προσφοράς,

   για την μετάβαση μαθητών και εκπαιδευτικών από Φιλιππιάδα προς Αθήνα και αντίστροφα από 9 έως 11 Μαρτίου 2016, παρελήφθη η παρακάτω οικονομική προσφορά: Περισσότερα

  • Φεβρουάριος 1, 2016

   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς,

   σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών από Φιλιππιάδα στο Χημικό τμήμα Ιωαννίνων στις 23 Φεβρουαρίου. Περισσότερα

  • Ιανουάριος 27, 2016

   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς,

   σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών από Φιλιππιάδα προς Αθήνα και αντίστροφα από 9 έως 11 Μαρτίου. Περισσότερα

  • Δεκέμβριος 11, 2015

   Αποτέτεσμα αξιολόγησης προσφοράς

   Για την εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας στην Πρέβεζα, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2015, παρελήφθη η παρακάτω οικονομική προσφορά: Περισσότερα

  • Δεκέμβριος 11, 2015

   Αποτέτεσμα αξιολόγησης προσφοράς

   Για την εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας στην Πρέβεζα, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2015, παρελήφθη η παρακάτω οικονομική προσφορά: Περισσότερα

  • Δεκέμβριος 11, 2015

   Αποτέτεσμα αξιολόγησης προσφοράς

   Για την εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας στην Πρέβεζα, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2015, παρελήφθη η παρακάτω οικονομική προσφορά: Περισσότερα

  • Νοέμβριος 24, 2015

   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς

   σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών από Φιλιππιάδα προς Πρέβεζα και αντίστροφα στις 18 Δεκεμβρίου. Περισσότερα