ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣΕνημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων για το Σχ. Έτους 2019-2020
ΝΕΟ Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝΣύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄120) Υπουργική Απόφαση (άρθρα 27, 28, 29), κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών:

Η φοίτηση του μαθητή χαρακτηρίζεται ως επαρκής, εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114.